Firmal Linteli powstała 01.04.2001 koncentrując się na działaniach akwizycyjnych i montażowych w zakresie urządzeń rozdzielczych i transformujących średniego i niskiego napięcia.
Wykonano szereg usług montażowych w zakresie silników i napędów elektrycznych, projektów zamiennych rozdzielnic SN/nn, stacji transformatorowych i instrukcji współpracy ruchowej konsument/zakład energetyczny.
Zawarliśmy kilka stałych umów serwisowych w zakresie napraw, konserwacji i pomiarów urządzeń rozdzielczych SN/nn.

Ciągle polepszając jakość naszych usług zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów w zakresie budowy, konserwacji i pomiarów urządzeń rozdzielczych SN/nn, nasi pracownicy są poddawania nieustannym szkoleniom i posiadają oficjalne certyfikaty uprawniające do pracy przy urządzeniach rozdzielczych.

Firma zdobyła ogromne doświadczenie w naprawach rozdzielnic UniSwitch i generacji w zakresie rozłączników, wyłączników HAD, przekładników i zabezpieczeń PR521. Wielokrotenie podejmowaliśmy wyzwania w danym zakresie po raz pierwszy i zawsze rozwiązywaliśmy problemy techniczne.