Energia elektryczna uzyskana przy użyciu farm wiatrowych jest ekologicznie czysta, ponieważ wytwarzanie energii w całym okresie jej eksploatacji nie pociąga za sobą emisji toksycznych związków do środowiska. Jedynym momentem ,który wymaga paliwa jest wybudowanie takiej elektrowni. Jest to więc rozwiązanie w 100% ekologiczne.

Jak wiadomo z danych z 2019 roku farmy wiatrowe zapewniły 15 % energii elektrycznej na terenie Unii Europejskiej. W porównaniu z rokiem 2018 ilość takich instalacji w Europie wzrosła o 27%. 

My także przyczyniliśmy się do rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Uczestniczyliśmy w budowie następujących farm wiatrowych w: Skoczykłodach (36 MW), Ruścu (36 MW), Wróblewie (36 MW) oraz Rzepinie (58 MW).

Na podstawie Farmy Wiatrowej Rzepin przytoczymy kilka istotnych faktów:

  • roczna produkcja energii elektrycznej w 2017r wyniosła 145 419 MWh, 
  • wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych związanych ze spalaniem na poziomie ok. 86 084 ton rocznie,
  • oprócz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych farma wiatrowa przyczyniła się do eliminacji emisji powstających podczas spalania. Przykładowa porównywalna elektrownia konwencjonalna (węglowa) przyniosłaby następujące emisje: ok. 12 ton cząstek stałych PM, ok. 355 ton dwutlenku siarki SO2 oraz ok. 230 ton tlenku azotu NOx rocznie.

Jak widać z powyższych danych inwestowanie w energetykę odnawialną ma ogromny wpływ na jakość środowiska, które nas wszystkich otacza.

W ramach swoich usług oferujemy:

  • kompleksową budowę stacji elektroenergetycznych GPO (realizacje „pod klucz” – od projektu do uruchomienia),
  • pełne serwisowanie stacji GPO w obrębie pomiarów elektrycznych oraz automatyki zabezpieczeniowej.

Liczymy, że dzięki nam z każdym rokiem coraz więcej energii będzie wytwarzane w sposób ekologiczny.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Potrzebujesz pomocy?

Kontakt